7BUCUK.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


      Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

      SATICI: 7BUCUK TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ / 7bucuk.com

      Adres: 34935  Mehmet Akif Mah. Gazi Cad. Gölge Sok. No: 28  İstanbul

      Telefon: 0 216 555 55 55

      Email: info@7bucuk.com


      ALICI: Müşteri


      Madde 2 - Sözleşmenin Konusu İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.7bucuk.com web sitesinden elektronik ortamdasipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilenmal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun veMesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı,ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkıkonusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasındamal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.7bucuk.com sitesindeödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


      Madde 3 - Sözleşme Tarihi Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihindeimzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.


      Madde 4 - Mal veya Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim ŞekliMal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....`a teslim edilecektir.


      Madde 5 - Teslimat Masrafları ve İfasıTeslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanlarınteslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyanetmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabınageçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içindeteslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangibir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimiyükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


      Madde 6 - Kapıda Ödeme ÜcretiKapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir. Bu servis için kargo şirketi      3,00 TL tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde iade edilemez.Ürününüzü alırken ekstra bir ücret ödemek istemiyorsanız Kredi kartı ile güvenli ödeme seçeneğini seçereködemelerinizi güvenli bir şekilde hiçbir ekstra servis ücreti ödemeden yapabilirsiniz.


      Madde 7 - Alıcının Beyan ve TaahhütleriAlıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsızve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin teslimindensonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksızveya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelinisatıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içindesatıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


      Madde 8 - Satıcının Beyan ve TaahhütleriSatıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdanbaşka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcısorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini,varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı,sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasınınimkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerdenarızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.


      Madde 9 - Sözleşmeye Konu Olan Mal veya Hizmetin ÖzellikleriMal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm cergiler dâhil satış bedeli www.7bucuk.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturadabelirtildiği gibidir.


      Madde 10 - Mal veya Hizmetin Peşin FiyatıMal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


      Madde 11 - Vadeli FiyatMal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


      Madde 12 - FaizHer yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30`dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığıbankaya karşı sorumludur.


      Madde 13 - Peşinat TutarıMal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen faturaiçeriğinde mevcuttur.


      Madde 14 - Ödeme PlanıAlıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümlerigeçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıcabankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


      Madde 15 - Cayma Hakkı Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi)gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerinee-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmeninayrılmaz parçası olan ve www.7bucuk.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olmasışarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesizorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükleriade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.


      Madde 16 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal ve HizmetlerNiteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlıkmal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, abiye mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca,her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde(toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajınınaçılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


      Madde 17 - Temerrüd Hali ve Hukuki SonuçlarıAlıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğukredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayıtemerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


      Madde 18 - Yetkili Mahkemeİş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici HakemHeyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir